ULVEANGREB/HVIS UHELDET ER UDE.


Vi har i Danmark en hund der er certificeret (ved det svenske vildtskadecenter) til ved besigtigelse af et anslag på husdyr og produktions dyr at kunne påvise om det er ulv eller andet der har slået f.eks. på får.

Højt certificeret besigtigelseshunde har været brugt i Sverige og Norge i mange år, og er der et uundværlige værktøj til fastslå om det er rovdyr eller andet der har forårsaget skaden. Hunden giver modsat DNA umiddelbart svar, og i ventetiden på svar fra DNA kan den ukendte skadevolder være langt væk.
Viser besigtigelsen nu at det er formentlig er en hund der har slået dyrene, så kan man med det samme sætte en eftersøgning i gang for at finde hunden, og den der har ansvaret (og erstatningspligten) for hunden.

Naturstyrelsen ved godt vi har denne hund, men uvist af hvilken grund så ønsker man ikke at bruge dette værktøj.

I vores nabolande er det højt skattet, og giver både statens besigtigelsesfolk og de pårørte dyreholder et overblik over hvad der kan have forårsaget angrebet.

En anden stor fordel er at hvis der er mistanke for angreb af ulv, så spore hunden så langt det er nødvendigt, og det er oftes frem til at der er fald eller urin fra ulven, og her kan man så samle en prøve op, der er ofte er meget renere end sårene på de slået dyr, og dermed forøget sandsynlighed for en ubesmittet DNA prøve, der kan fastslå art og individ.

Og til spørgsmålet om denne hund gerne kommer lander rundt, og hvad det koster.

Så kommer vi gerne, og så hurtigt vi kan... det tager tros alt kun nogle få timer for os at komme til de berørte områder. Selvfølgelig alt efter hvornår vi bliver rekvireret kan vi altså være fremme inden for et døgn efter angrebet.

I min dialog med Naturstyrelsen sidste efterår, fremlagde jeg også disse synspunkter, og dengang som nu skal vi blot have dækket vores omkostninger, og derfor skal man regne med at det koster ca. 2500,- plus broafgift for en besigtigelsesdag, og det kan tage fra nogle få timer til en hel dag, alt efter opgave. Kræver opgaven det eller er ønske om at vi bliver derovre, skal vi have dækket udgifter til overnatning.

Grunden til at jeg skriver dette til jer er, at Naturstyrelsen tilsyneladende ikke vil bruge (betale) for dette, men at jeg syntes i skal have viden om at vi altså står til rådighed som en mulighed. Men også at det som det er for nuværende, at i som skadeslidte selv bekoste vores udrykning desværre.


I kan læse meget mere om besigtigelseshundene og deres arbejde på SLU og Svensk vildtskade center.

http://www.slu.se/centrumbildningar-och.../viltskadecenter/

Hvor i også kan hente en masse information om både besigtigelse af vildt skader og værnemidler mod rovdyr.

Ønsker i evt. at høre mere kan jeg også arrangere et foredrag med en af de største kompetencer inden for dette Jens Frank fra SLU og Vildtskadecentret.

Mvh. Johnny Bastian