Brancheforeningen Får & Geder og Danske Lammeproducenter inviterer til seminar og generalforsamling d. 30. september


Velkommen til ALLE med interesse for får.

Vi indbyder til en hel dag med virkelig brugbar information for såvel mindre som for større besætninger den 30.09.17 hos

Jette og Cato Barslund,

Nørrehedevej 19, 8800 Viborg.Kl. 09.00- 10.00: Ankomst og kaffe og ostemad.

Kl. 10.00 : Præsentation af projekt selvhjulpne dyr v/Jette og Cato Barslund.

Jette og Cato Barslund vil vise billeder og videooptagelser, fremvise levende dyr, og fortælle om avlsprojektet ”Selvhjulpne dyr”, som blev gennemført i 2016 med støtte fra bl.a. Fåreafgiftsfonden, ligesom de vil fremlægge planer for hvorledes projektet tænkes videreført.

Den ultra korte version af projektet kunne beskrives således:

Den australske dyrlæge Ian Mcdougal lagde embryoner af racen new zealandsk Romney i familien Barslunds dyr, m.h.p. at komme et stort skridt videre hen imod en højere grad af selvhjulpethed end den de fleste danske produktionsbesætninger kan præstere.

Nøgleordene kunne være:

-Lette læmninger,-fravær af klovsyge,- optimal drøvtyggerfunktion,-tolerance overfor parasitter,- ”Low input, high output, high welfare”.

Kl. 11.00 : Spisning. Familien Barslund, Danske Lammeproducenter og Brancheforeningen Får og Geder er værter ved grillet lam, brød og salat.

Kl. 12.00 : Seminar sponsoreret af ”Brancheforeningen Får og Geder” og ”Danske

Lammeproducenter.

Robyn Hulme, der driver avlsbesætningen ”Easy Rams” nær byen Shrewsbury

I England kommer og fortæller. Sammen med sin kone og deres 2 sønner

sælger han årligt omkring 400 avlsvæddere. Det er væddere af racerne TEXEL,

SUFFOLK og en krydsning af de t racer, som kaldes SUFFTEX, men alle af

New Zealandsk afstamning. Han og hans hustru vil fortælle om deres ”rejse” fra

at drive en helt traditionel produktionsbesætning, der kun knebent kunne løbe

rundt, til den nuværende rentable produktion af slutvæddere (terminalvæddere),

der på en række punkter bliver selekteret anderledes end det ofte bliver gjort i

den traditionelle produktion af avlsdyr.

Alle oprindelige avlsdyr er new zealandske. Der bliver f.eks. lagt stor vægt på

at dyrene er selvhjulpne, hvilket bl.a. vil sige, at deres kopsform fremmer lette læmninger, at er er disponeret for tolerance overfor parasitter, at

de i mange led ikke har vist sig diponerede overfor klovsyge. Det hele bliver

bliver registreret i de new zealandske dataregistreringssystem ”SIL” (sheep

improvement limited).

Kl. 14.00 : Fælleskørsel ca. 5 km til Kongens Hus Hede, undervejs vil der være lejlighed til

at betragte familiens 1000 moderfår, der til daglig afgræsser heden, naturligvis

sammen med lammene.

Fremme ved bestemmelsesstedet bliver der serveret kaffe

i det udkigstårn, der for få år siden blev finansieret af flere private fonde og

landdistriktsmidler. Der vil også være mulighed for en kort guidet tur i

Mindedalen,

der er etableret til minde om de personer, der gjorde en indsats under hedens

opdyrkning.

Kl. 15.30 : Retur til Gl. Amstrup.

Kl. 16.00 : Generalforsamling i Brancheforeningen Får og Geder, naturligvis kun for medlemmer. De øvrige tilstedeværende snakker uforpligtende med Robert

Hulme, kigger på får eller sparker dæk. Baren vil være åben.

Kl. 17.30 : Generalforsamling i Danske Lammeproducenter, igen naturligvis kun for medlemmer. De øvrige tilstedeværende snakker uforpligtende med Robert

Hulme, kigger på får eller sparker dæk. Baren vil være åben.

Kl. 19.00 : Fælles spisning hvorefter der fortsættes med fagligt og socialt samvær.

Der er på adressen plads til at placere både campingvogne og telte, ligesom

at overnatning kan tilkøbes.

Det anbefales at rette henvendelse til et af

disse steder:

Kongens Hus Kro og Hotel 97548125

Hagebro Kro 97452005

Hele arrangementet er gratis, og det er naturligvis muligt at deltage i hele eller dele af programmet, præcis som man ønsker.

Der vil dog være egenbetaling på 150 kr. for de to retter mad, der serveres til spisningen kl. 19.00 ligesom de drikkevarer, man indtager i løbet af dagen vil være til ”høkerpris”.

Tilmelding vil af praktiske årsager kræves til alt andet end de 2 generalforsamlinger.

Det kan gøres på følgende telefonnumre: 20244901 (Per Ploug) og 51326016 (Anne Hjelm Jensen) og på denne mailadresse: perploug@h