Dansk Fåreavl

www.sheep.dk
Kødbranchens fællesråd

www.meatboard.dk
Dansk Landbrugsrådgivning

www.landbrugsinfo.dk
2 nyttige pjecer Hold af får og geder

Transport af levende dyr
(downloades)