Medlemmer af Dansk Oxforddown...


... modtager medlemsbladet Oxforddown Nyt ca. fire gange årligt.

Kontingent
175 kr. årligt - indbetalingskort udsendes


Annoncer
For eventuelle annoncer i medlemsbladet eller på hjemmesiden
bedes I kontakte bestyrelsen.

Profilering under 'Avlere' koster 50 kr. årligt som opkræves sammen med medlemskontingentet.

Se også
» Vedtægter
» Bestyrelse