Bestyrelsen i Dansk Oxforddown

Den samlede bestyrelsen i Dansk Oxforddown har mange års erfaring med fåreavl og sundhed i besætningerne. Bestyrelsesmedlemmerne er gerne behjælpelige med spørgsmål, der vedrører oxforddownfår.

Formand:
Asger Markussen
Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted
Email: asger.markussen@mail.dk
Tlf. 2461 2035

Næstformand:
Erling Sørensen
Vongevej 83, Bjerlev, 7300 Jelling
Email: boegelund@mail.dk
Tlf. 2248 7335

Kasserer:
Søren Bøgesvang
Gelballevej 86, 6640 Lunderskov
Email: soelbo@hotmail.com
Tlf. 2467 7029

Sekretær:
Sally Pedersen
Sandagervej 98, 7100 Vejle
Email: s.petersen@outlook.dk
Tlf. 2635 1954

PR-ansvarlig:
Ann Stigstrup
Email: ann-felix@hotmail.com
Tlf. 2098 8697

Kontakt bestyrelsen for medlemsskab

Dansk Oxforddown forening afholder generalforsamling hvert år i oktober

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der et aktuelt arrangement
med vidensdeling og hygge.